No3409嫩模梦心月澳门心愿旅拍撩典雅吊裙露开档肉丝裤袜秀翘臀诱惑73P梦心月

No3409嫩模梦心月澳门心愿旅拍撩典雅吊裙露开档肉丝裤袜秀翘臀诱惑73P梦心月

条文:雀目内障多痒涩,暮暗朝明与雀同,黄昏视下难见上,肝风邪火障双瞳。[2]先摸其或为跌扑,或为错闪,或为打撞,然后根据法治之。

[3]津液廓即水廓,水廓属肾,肾与膀胱为表里,膀胱为津液之腑,故又  [4]养化廓即风廓,风廓属肝,肝与胆为表里,胆为少阳,主长养化育,  [5]传导廓和天廓,天廓属肺,肺与大肠为表里,大肠为传导之官,故又  [6]水壳廓即地廓,地廓属脾,脾与胃为表里,胃纳水壳,故又名焉。[9]从神阙上行,脐上一寸,水分穴也。

<篇名>头部主病针灸要穴歌08条文:水沟中风口不开,中恶癫痫口眼歪,刺治风水头面肿,灸治儿风急慢灾。又云:小肠后附于脊,前附于脐,上左回叠,积十六曲,大二寸半,径八分分之少半,长三丈二尺。

(大腿曰股,股上曰髀,楗骨之下,大腿之   上,两骨合缝之所,曰髀枢,当足少阳环跳穴处也。【注】[1]因患他病后生翳者,为患后生翳也。

[3]宜服还睛散,再服坠翳丸。<目录>外科卷下\刺灸心法要诀摇针三部皆六摇,根据次推排在指梢,孔穴大开无窒碍,邪气退除病自消。

若儿大能食米面,身热皮红者,系腑热内蒸,湿气外乘之故,即名玉烂疮。 凡足背虽行三阳,而遍在胆胃二经居多。

Leave a Reply